Điểm đến | Bản đồ | Sự kiện | Online 1316 | Đăng nhập

Bản đồ | Lộ trình | Lượt (3957) |  

Khu Công nghiệp Thanh Bình
- Địa chỉ: Tổ 7, thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn.
- Điện thoại:0281 3865 099.- Fax: 0281 3865 355.

Bắc Kạn

- Địa chỉ: Tổ 1A, phường Phùng Chí Kiên, thị xã Bắc Kạn
Giới thiệu Gõlàđi | Liên hệ | Gõlàđi Trên Facebook
www.Goladi.com & www.Goladi.vn - Copyright (c) 2021 Quản lý bởi PMV Software - Công Viên Phần Mềm Quang Trung, Quận 12, TP.HCM, Việt Nam